Vår Integritetspolicy

Vi är särskilt uppmärksamma på säkerheten för din integritet och gör vårt yttersta för att skydda din personliga information och data. Vi är ansvariga för säkerheten för din integritet. För att förstå hur din personliga information behandlas kan du läsa igenom följande integritetspolicy. Efter att ha läst den här informationen kommer du ha en bättre uppfattning om vilken information du måste tillhandahålla för att använda våra tjänster.

1. Integritet och sekretess

Metoderna och orsakerna till bearbetningen av din privata information bestäms i enlighet med EU förordningar för skydd av individer när det gäller behandling av personuppgifter. För att ta reda på hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta supporten när som helst via chatt eller e-post för att få svar på dina frågor eller för att klaga på användningen av dina personuppgifter.

2. Vilka kategorier av personlig information som vi samlar in

Privat information är all information som relaterar till en individ och identifierar dem och gör det möjligt att dra slutsatser om deras identitet. För att kunna identifiera en individ måste viss information samlas in.

2.1 Vilka uppgifter du tillhandahåller

För att följa gällande lagar kring spel och förhindra bedrägeri och penningtvätt, har vi rätt att använda den privata information som du uppger. Den här typen av databehandling är nödvändig för att kunna följa rättsliga standarder. Privat information som vi möjligtvis behandlar är: 

 • Information som du måste uppge då du skapar ett konto. Det inkluderar ditt för- och efternamn, bostadsort, adressen dit e-post kan skickas, kontaktbart telefonnummer, födelsedatum;

 • Socialförsäkringsuppgifter, huvudsakligen numret som identifierar dig;

 • Dokument som bevisar din identitet och med ett fotografi på dig, så som körkort eller pass;

 • Kommunikations information, till exempel information som erhållits av dig då du kommunicerat med vårt team via chatt eller e-post;

 • Vi har även rätt att behandla information om beteende anonymt och föra det vidare till relevanta institutioner för nödvändig forskning för att förhindra spelproblem;

 • Ytterligare information vi behöver för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi har all rätt att verifiera din identitet utan att informera dig i förväg. Den främsta orsaken till det är att vi är skyldiga enligt statliga bestämmelser att bekräfta din identitet. Vi kan använda en tredje-part för att verifiera din personliga information och skaffa ditt personnummer om du inte själv har uppgett det. Om du inte vill att sådana verifieringsmetoder sker kan du skriva till supporten via chatt eller e-post. Den här vägran leder till att vi har rätt att stänga ditt spelkonto enligt våra allmänna villkor.

2.2 Information som krävs för att använda vår tjänst

För att använda vår tjänst kan vi även använda och behandla dina uppgifter. Den främsta anledningen till sådana aktiviteter är våra skyldigheter vi måste uppfylla för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Följande privat information kan behandlas:

 • Operativsystem och webbläsartyp som användes, från vilken IP-adress du loggade in och geolokaliseringsdata, med vilket namn du använder din enhet och vilka utgångs- och ingångssidor du använde.

 • Programvaruinformation och cookies, information om ID:et på enheten som användes;

 • Ytterligare information som är nödvändig för att använda våra tjänster.

2.3 Information som krävs för marknadsföring

Dina uppgifter kommer också att behandlas för att tillhandahålla material i marknadsföringssyfte. Vår berättigade grund för användning av din information är att vi har allt rätt att marknadsföra våra tjänster via marknadsföringsmetoder. Metoderna som används för att behandla dina uppgifter strider inte mot dina frihetsrättigheter eller andra rättigheter. Vi kan behöva följande information:

 • Information som vi fick efter att du registrerat dig på vår e-postlista: för- och efternamn, e-postadress; Information vi tillhandahåller efter din registrering i vår telefonlista; för- och efternamn, kontaktbart telefonnummer;

 • För att avsluta prenumeration av våra nyhetsbrev eller andra marknadsföringsaktiviteter, kan du välja “inställningar för nyhetsbrev” på ditt konto och välja lämpliga ändringar där. Om du inte kan ändra inställningarna själv kan du kontakta kundtjänsten för att snabbt lösa problemet.